Kurs pedagogiczny dla instruktora praktycznej nauki zawodu

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników szkolenia przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, zdobycie wiedzy z dydaktyki oraz podstawowych umiejętności prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu.

Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych itd), placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych oraz dla instruktorów nauki jazdy. Posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie w/w kursu plus egzamin mistrzowski upoważnia do starania się o dofinansowanie wynagrodzenia młodocianych pracowników oraz "premii za wyszkolenie uczniów".

Plan nauczania:
1.    Wybrane zagadnienia z pedagogiki.
2.    Wybrane zagadnienia z psychologii.
3.    Metodyka nauczania.
4.    Wybrane zagadnienia prawa pracy.
5.    Praktyka metodyczna.

Termin najbliższego kursu zaocznego:

czerwiec 2014


Kurs obejmuje 85 godz. lekcyjnych.
Cena: 800
lub 2 raty po 420 zł, 4 raty po 220 zł

Po złożeniu egzaminu i uzyskaniu pozytywnej oceny ze wszystkich zajęć edukacyjnych słuchacz - absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia MEN (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu przy ul. Kruszwickiej 8A we Wrocławiu
•    piątek w godz. 17.30-21.15
•    niedziela w godz. 10.00-17.30

Wymagane ksero jednego z poniższych dokumentów:
Uczestnik kursu powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać lub:
a)    świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co  najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub:
b)    świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub:
c)    świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
d)    dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu,  którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

ZADZWOŃ TERAZ I ZAREZERWUJ MIEJSCE!

PODANIE O PRZYJĘCIE NA KURS PEDAGOGICZNY

WZÓR OŚWIADCZENIA O SAMOZATRUDNIENIU 
Partnerzy

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami.Więcej informacji